Support Chat

Zásady ochrany osobních údajů: 

 

Internetový portál www.provocative.cz a nákupní komunita v něm integrovány (dále společně označovány jako "web") je provozován fyzickou osobou jménem David Kameník,Tylova 2070, 436 01 Litvínov, se sídlem Do Oříšků 838,252 62 Horoměřice, IČ: 69385165, (dále jen "provocative.cz"). Vaše důvěra v nás je základem našeho podnikání. Věříme, že důvěra našich zákazníků v oblasti ochrany firemních a osobních údajů (ochrana dat) je nedocenitelná a proto postupujeme v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a neustále usilujeme o její zlepšení. 

Nové zásady ochrany osobních údajů informují o zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.provocative.cz. 

1. správce údajů 

Osoba odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů je David Kameník, tylova 2070, 436 01, Litvínov, se sídlem Do Oříšků 838, 252 62, Horoměřice. 

2. Jaké údaje jsou osobními údaji? 

Osobní údaje jsou informace, které se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, poštovní adresa nebo IP adresa počítače. 

3.Které osobní údaje zpracováváme? 

3.1 Údaje zadané vámi 

Uzavřením smlouvy a vyplněním registračních údajů nám udělujete svůj souhlas ke zpracování posyktnutých osobních údajů, zejména údajů, kteréjsou definovány v zákoně o ochraně os. údajů § 2. 

3.2 automaticky zaznamenaná data 

Aby bylo možné poskytnout vám potřebné informace na našich webových stránkách, můžeme také zpracovávat tyto údaje: 

 • internetovou adresu míst a odkazů, které jste navštívili na našich webových stránkách 

 • adresa webové stránky, z níž jste nás navštívili 

 • datum a čas vaší návštěvy 

 • Vlastnosti vašeho zařízení, zejména operační systém, prohlížeč a velikosti okna prohlížeče 

 • IP adresu vašeho zařízení 

 • identifikační čísla uložená ve vašem zařízení. S tímto identifikačním číslem můžeme rozpoznat vaše zařízení na webových stránkách. Z technického hlediska jsou tyto identifikační čísla uložena v takzvaných cookies nebo ETAGs. 

 • ID zařízení, které se skládá z jednotlivých charakteristik mobilního zařízení. Podle těchto identifikátorů můžeme také rozpoznat vaše zařízení na webových stránkách. Příklady takových identifikátorů jsou: 

 • "Ad-ID" z Apple operačního systému iOS 

 • "reklama ID" z operačního systému Android 

4. Kdy budeme zpracovávat Vaše data? 

4.1 Uzavírání smluv 

Vaše osobní údaje zpracujeme tehdy, kdy si vytvoříte svůj osobní uživatelský účet, když si objednáte zboží prostřednictvím našich webových stránek, nebo když se přihlásíte k odběru novinek. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je zákon 6 odst. 1 b) GDPR (výkon smlouvy). 

4.2 Provoz internetových stránek 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídnout ty nejlepší možné produkty, nabídky a obsah na míru vašim potřebám v provocative.cz a zpříjemnit Vám návštěvu našich stránek, jak to jen jde. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je v 6 odst. 1 f) GDPR 

5. Účel zpracování dat 

5.1 Zákaznický účet v provocative.cz 

Chcete-li nakupovat v našem internetovém obchodě a využívat zákaznické výhody, musíte si vytvořit uživatelský účet (dále jen "uživatelský účet"), na němž můžete uložit některé své osobní údaje. Uživatelský účet umožňuje pohodlné nakupování v našem internetovém obchodě. 

Pro založení a personalizace účtu jsou požadovány údaje jako titul, jméno a příjmení, poštovní adresa, datum narození a telefonní číslo. Kromě toho musí uživatel poskytnout svou e-mailovou adresu a heslo dle vlastního výběru. E-mailová adresu slouží jako přístupový údaj k uživatelskému účtu . 

Díky ukládání osobních údajů ve svém uživatelském účtu mohou uživatelé pohodlně nakupovat v internetovém obchodě. Tyto informace mohou být aktualizovány v osobním rozhraní uživatelského účtu ( "Můj účet"), a to kdykoliv. 

Takzvané trvalé soubory cookies (viz bod 6.) jsou uloženy v zařízení uživatele a s funkcí "Zůstat přihlášen" slouží k zajištění toho, aby se uživatel nemusel znovu přihlašovat při další návštěvě našich webových stránek. Tato funkce není po deaktivaci těchto souborů cookies v nastavení prohlížeče dostupná. 

Samozřejmě, že uživatel může svůj uživatelský účet zrušit kdykoli a bez udání důvodů. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je zaslat emailem žádost o zrušení uživatelského účtu na help@provocative.cz  

Právním pramenem pro toto zpracování dat je v 6 odst. 1 b) GDPR (plnění smlouvy). 

5.2. Zpracování objednávek v našem internetovém obchodě 

Pokud si objednáte zboží v našem internetovém obchodě, zpracování Vašich osobních údajů slouží k uzavření a plnění smlouvy, jakož i dokončení objednávky, včetně platby a doručení. Při platbě kreditní kartou obdržíme platební ID a poslední čtyři číslice čísla platební karty od našeho poskytovatele platebních služeb. To nám slouží k ověření a zpracování objednávky a tím i ke zvýšení bezpečnosti platby. Osobní údaje potřebné pro platbu jsou shromažďovány přímo u poskytovatele platebních služeb. 

Právním pramenem pro výše uvedené zpracování dat je zákon. 6 odst. 1 b) výkon GDPR (ujednání o realizaci a zpracování smluv) a zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (bezpečné online platby kreditní kartou). 

Abychom mohli nabídnout co nejvíce možností způsobu platby, provocative.cz používá jako poskytovatele platebních služeb platební bránu GOPAY (www.gopay.cz) 

Všechny předchozí objednávky lze sledovat v uživatelském účtu. Systém také kontroluje, zda doručovací se liší doručovací adresa od fakturační adresy, ať už se jedná o novou dodací adresu, nebo zda má být zásilka doručena na odběrné místo. 

Po výběru platební možnosti budete požádáni o údaje nutné pro používání příslušného poskytovatele platebních služeb. Tyto informace o platbě jsou předávány přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb a nejsou námi uchovávány. 

Fakturační a doručovací adresa budou uloženy v uživatelském účtu, takže je není třeba zadávat znovu při příštím nákupu. Tyto údaje můžete kdykoliv změnit. 

Pokud nesouhlasíte s možností použít platební bránu GOPAY, je možné provést platbu pomocí převodu na účet,  v tomto případě budou Vaše údaje (jako je číslo účtu apod.) použity pouze pro účely účetnictví. 

5.3 Přihlášení přes Facebook 

Pokud jste členem Facebooku, můžete alternativně použít k registraci na našich webových stránkách registrační službu "Přihlášení přes Facebook". Přitom obdržíme potřebné informace z Vašeho účtu na Facebooku. 

Chcete-li povolit tuto funkci, stáhne váš prohlížeč při první návštěvě skripta ze serveru Facebooku (viz bod 6.6.). Výsledkem je, že zjistíme, že jste navštívili naše webové stránky. 

Pokud použijete funkci "Přihlásit přes Facebook" na našich webových stránkách, bude Facebook nám poskytne některé z Vašich údajů. To vyžaduje, abyste potvrdili na stránkách Facebooku, že váš veřejný profil Facebook (jméno, profilová fotka, věková skupina, pohlaví, jazyk, země a další informace pro veřejnost), váš seznam přátel a vaše Facebook e-mailová adresa nám bude Facebookem poskytnuta. 

Vzhledem k těmto skutečnostem může přihlášení přes Facebook fungovat jen ve velmi omezené míře, Nemůžeme omezit rozsah údajů, které Facebook poskytuje, ale můžeme omezit jejich ukládání. Uložení dat poskytnutých Facebookem omezujeme pouze na data potřebná pro registraci v provocative.cz (Vaši e-mailovou adresu, Vaše jméno, příjmení a Facebook ID). 

Právním pramenem pro zpracování výše popsaného je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření). 

5.4 Newsletter 

Všem uživatelům našeho obchodního klubu (uživatelům www.provocative.cz) nabízíme možnost odběru newsletteru . Pro úspěšnou registraci k odběru je třeba zaregistrovat se pomocí e-mailové adresy na webových stránkách provocative.cz. 

Uživatel může odvolat svůj souhlas s odběrem newsletteru kdykoli a bez udání důvodu. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je kliknout na odkaz, který lze nalézt v každém newsletteru. Právní základ pro tento proces je popsán výše, článek 6 odst. 1 a) GDPR (souhlas). 

5.4 Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře 

Pokud nám své dotazy zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme údaje, které jsou potřebné ke zpracování a zodpovězení dotazu. Pro případ budoucích dotazů budeme tyto získané údaje uchovávat. Právním základem pro toto je 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva plnění - zpracování dat uživatele je nezbytné pro plnění smlouvy a zodpovězení dotazů či požadavků) nebo článku 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů - na základě našeho zájmu o zpracování žádostí od uživatelů našich webových stránek). 

6. měřicí nástroje pro analýzu webových stránek 

6.1 Všeobecně 

Rádi bychom navrhli naše webové stránky nejlepším možným způsobem. To je důvod, proč používáme tzv. nástroje "Tracking" k vylepšení naší webové nabídky. "Tracking" nástroje nám umožňují měřit využití našich internetových nabídek. Zejména používáme nástroje pro sledování a shromažďování následujících informací: 

 • Jaký odkaz uživatel použil k přesměrování na stránky www.provocative.cz? 

 • Které z našich stránek jsou navštěvovány, kdy, jak často a v jakém pořadí? 

 • Jaké informace uživatelé na našich webových stránkách hledají? 

 • Z jaké adresy se k nám uživatelé dostali? 

Na základě těchto informací sestavujeme statistiky, které nám pomáhají zodpovědět následující otázky: 

 • Které stránky jsou zvláště atraktivní pro uživatele našich webových stránek? 

 • Které články zajímají naše uživatele nejvíce? 

 • Jaké služby bychom měli našim uživatelům nabízet? 

Zejména používáme automaticky shromážděné údaje uvedené v bodě 3.2 výše. Data se ukládají pouze pod pseudonymem. 

Právním pramenem pro toto je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 a) GDPR a umění. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu o přizpůsobení webové stránky, stejně jako v zájmu potřeb uživatelů). 

6.2 Google Analytics 

Naše webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. "(" Google "). Google Analytics používá ‚cookies', což jsou soubory umístěné ve vašem počítači. Pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle převedena na server Google v USA a tam uloženy. Nicméně, pokud je aktivována IP anonymizace na této webové stránce, Google zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních zemích, které jsou smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto portálu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách na webu a poskytování provozovateli webové stránky jiné služby vztahující se k webu a používání internetu. 

IP adresa přenáší váš prohlížeč v rámci Google Analytics a není sloučena s jinými daty Google. 

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Také můžete Googlu zabránit v shromažďování údajů generovaných pomocí cookies, které se týkají vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google.  

Používáme Google Analytics k analýze a soustavnému zlepšování využívání našich webových stránek. Můžeme zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás uživatelsky zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, Google předkládá EU-USA rámec ochrany osobních údajů, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Vaše údaje budou zpracovány v rámci služby Google Analytics za účelem ochrany oprávněných zájmů Intervox. 

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacy Policy: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Privacy Policy: http://www.google.cz/intl/de/policies/privacy. 

Námitky proti sběru dat: 

Můžete zabránit shromažďování a předávání údajů týkajících se vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací prohlížeče a plug-inu dostupný pod následujícím odkazem: https://www.google.com/chrome/  

6.3 Google Adwords / remarketing 

Také použít funkci remarketing v Google AdWords od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). 

Funkce remarketing umožňuje zobrazovat reklamy podle zájmů uživatelů tohoto webu na jiných stránkách v reklamní síti Google (tedy o samotné společnosti Google, takzvané "Reklamy Google", nebo na jiných místech). Za tímto účelem je interakce uživatelů na našich webových stránkách analyzována, zejména z hlediska toho, o jaké nabídky se uživatel zajímá. Na základě je pak schopen zobrazit cílené reklamy uživatelům i po návštěvě našich webových stránek na jiných stránkách. Toto je možné díky souborům cookies uložených ve webových prohlížečích uživatelů, kteří navštíví některé služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google. Návštěvy těchto uživatelů jsou zaznamenány pomocí těchto cookies souborů. Slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači, a nikoli k identifikaci osoby. Osobní údaje se neuloží. Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Uživatel může také deaktivovat používání cookies ze strany společnosti Google pomocí následujícího odkazu a instalací plug-inu do prohlížeče z adresy https://support.google.com/ads/answer/7395996. Více informací o Google AdWords a Google zásady ochrany osobních údajů, naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads. 

6.4 Google Adwords / Konverze 

Dále požíváme sledování konverzí od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google") Google AdWords. Když kliknete na reklamu Google, sledovací cookie konverzí se uloží do počítače. Tyto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají pro identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a cookie ještě neuplynula, Google a provocative.cz dokáže rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. 

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiné cookie soubory. Výsledkem je, že cookies nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzních cookie souborů slouží ke generování statistiky konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. AdWords může zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku pro měření konverzí. Nicméně nedostane žádné informace, které osobně identifikují uživatele. Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Uživatel může také deaktivovat používání cookies ze strany společnosti Google pomocí následujícího odkazu a instalace plug-in www.google.com/settings/ads/plugin. Pro více informací o Google AdWords a Google zásady ochrany osobních údajů, naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads. 

6.5. Facebook-Plugins 

Používáme také funkce od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kliknutím na odpovídající Facebook plug-in dojde ke spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Facebooku. Takže můžete použít různé funkce Facebooku. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření). 

Po kliknutí na Facebooku plug-in je zahájen přenos dat z Vašeho prohlížeče na Facebook v USA. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, Facebook se zavázala k postupování v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace lze nalézt zde: https://cz-cz.facebook.com/about/privacyshield<./a>. 

6.6. Facebook publikum 

Používáme vlastní publikum na našich webových stránkách. Za tímto účelem, jsou takzvané Facebook pixely integrovány na našich webových stránkách. To je Javascript kód. Pokud máte profil na Facebooku a jste přihlášen, díky datům získaným pomocí pixelů Vám lze představit cílenou, individualizovanou reklamu v provocative.cz na produkty a nabídky. Data od uživatelů, kteří nemají profil na Facebooku, budou odstraněny . Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a dalším zpracování a využití těchto údajů ze strany Facebooku, stejně jako Vašich možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v pokynech k ochraně údajů z Facebooku na adrese https: // de-DE. facebook.com/privacy/explanation. 

Pokud si nepřejete odpovídající sběr dat, můžete pomocí tohoto odkazu sběr dat vypnout: https://cz-cz.facebook.com/help/769828729705201/. 

Von Facebook Custom Audiences abmelden 

6.7. YouTube-Plugins 

Naše webové stránky zobrazí obsah stránky YouTube provozovaný společností Google. Stránky provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost Google. Když navštívíte některou z našich stránek YouTube, připojí se váš prohlížeč přímo na servery YouTube a načte obsah k zobrazení. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu nabízet webové stránky s nejzajímavéhoa atraktivního obsahu). 

Při integraci obsahu YouTube, komunikuje Váš prohlížeč se serverem YouTube v USA, který může zaznamenávat odpovídající načítání obsahu. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, YouTube (jako dceřiná společnost Google) se zavázala, postupovat v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace lze nalézt zde: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en 

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, můžete povolit YouTube propojit Vaše návyky prohlížení obsahu na internetu přímo s osobním profilem. Můžete zomu zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube předtím, než navštívíte naše webové stránky. 

Pro více informací o tom, jak je nakládáno s osobními údaji ze strany YouTube ( dceřiná spol. Google) naleznete na adrese: https://www.google.de/intl/cz/policies/privacy 

6.8. Instagram-Plugins 

Používáme také funkce od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kliknutím na odpovídající Instagram plug-in dojde ke spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Facebooku a Instagramu. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření). 

Po kliknutí na Instagram plug-in je zahájen přenos dat z Vašeho prohlížeče na Facebook v USA. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, Facebook se zavázala k postupování v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace lze nalézt zde: https://cz-cz.facebook.com/about/privacyshield<./a>. 

  

7. Využití externích poskytovatelů služeb 

Pro provoz našich webových stránek zadáváme externím poskytovatelům zpracování dat (např odeslání objednávky, newsletter software). Tam, kde je to nutné, tito poskytovatelé služeb také zpracovávají osobní údaje. Poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a monitorovány. Zpracovávají data výhradně v souladu s našimi pokyny a jsou také vázáni prohlášením o ochraně dat. 

8. Doba uložení 

Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení žádaných účelů nebo jak je stanoveno zákonem. Zadané údaje, které jste poskytli ve smyslu bodu 3.1 budou odstraněny po 6 letech a nejpozději po uplynutí jakéhokoli retenčního období v rámci obchodního a daňového práva. Automaticky zadaná data, jak je definováno v bodě 3.2,budou vymazány nebo anonymizovány po 14 měsících. 

9. Vaše práva 

V rámci ochrany osobních údajů máte nárok uplatnit následující práva: 

 • Právo na informace, 

 • Právo na opravu nebo vymazání, 

 • Právo na omezení zpracování, 

 • Právo na přenos dat. 

Máte také právo podat stížnost k orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany 

10. Otázky 

Máte-li obecné dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů poštou na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na help@provocative.cz